Dubbel-DVD - De Sju Församlingsbreven

 

I denna serie av TV-program tar Dan Johansson dig med på en vandring genom Uppenbarelsebokens 2 och 3 kapitel. Förutom för din egen uppbyggelse kan programmen användas som samtalsunderlag i gemenskapsgrupper.

I Uppenbarelseboken skildras tidens avslutning för en ond värld och samtidigt upprättandet av det Gudsrike som är planerat sedan världen skapades. Här visas också det underbara mål som är den frälsta människans eviga framtid.

I breven till de sju församlingarna får vi receptet på hur vi ska kunna hålla rätt balans i vårt andliga liv. Här visas exempel på vad som kan gå fel i en församlings kristenliv och vad som är värt att efterfölja. Exemplen som ges i breven kan också appliceras direkt in på din egen gudsrelation och hur du använder din tid och dina resurser. Breven hjälper dig att göra dig redo att möta Jesus när han kommer tillbaka för att hämta sin brudeskara.

Nio halvtimmes bibelstudier i detta viktiga ämne låter dig förstå vad "Anden säger till församlingarna". Med bilder från de aktuella platserna får du en inblick i verkligheten bakom de händelser som breven beskriver och som kan bli till hjälp för dig att leva nära Jesus idag.

Sångaren och evangelisten Daniel Viklund sjunger ett par av sina egna sånger som beskriver händelserna i breven. Nikolaj Vollburg har redigerat studierna för TV, han läser också de aktuella bibelsammanhangen.

DVD 1
Program 1 Inledning och bakgrund till brevens innehåll och förståelse
Program 2 Brevet till Efesus
Program 3 Brevet till Smyrna
Program 4 Brevet till Pergamus
Program 5 Brevet till Tyatira

DVD 2
Program 6 Brevet till Sardes
Program 7 Brevet till Filadelfia
Program 8 Brevet till Laodikeia, del 1
Program 9 Brevet till Laodikeia, del 2

Den här boxen med 2 DVD-skivor är en del av de studier som ingår i boken "Hur kommer det att gå?" som är skriven av Dan Johansson.