Nedan följer de ämnesområden som Dan Johansson undervisar i. Klicka på rubrikerna för att läsa mer.
Bibelns eskatologi
Israel och mellanöstern
Jesu återkomst
Danielsboken
Uppenbarelseboken
Helbrägdagörelse
Människan en evighetsvarelse
Allmän predikohjälp
OH-stöd vid undervisnngen
 
 
 

Vid dessa studier brukar vi gå igenom en lista över allt det som vi normalt hänför till skeendet i ändens tid. Genom olika infallsvinklar ser vi om händelser i världen kan ha med profetordens uppfyllelse att göra.

Vi får inte lockas att spekulera utan håller en ödmjuk ton i de svåra frågorna om Jesu återkomst. Väl vetande att det finns olika "skolor" är det bra att se på skillnaderna i tolkningarna.

Overhead används för att tydliggöra undervisningen.

 
 

Det största tidstecknet har vi haft inför våra ögon i 50 år. Vad säger profetorden om den till synes hopplösa situation som möter oss i nyheterna varje dag. Vilka är landets gränser? Skall alla judar hem till landet? Vad är messianska judar för några?

Det finns många frågor runt Israel och mellanöstern som kan tas upp i en bibelhelg. Stöds av overhead.

 
 

Detta ämne har tyvärr blivit alltför försummat i förkunnelsen. Ibland brukar man säga: "Ju närmare vi kommer Jesu återkomst ju tystare har det blivit i ämnet."

Kanske ligger orsaken i att ämnet har spekulerats sönder. "Date setters" har givit temat dåligt rykte. Men vi får inte glömma att Herren gör alls intet utan att först ha förkunnat det för sina tjänare profeterna.

Jesu återkomst är ju målet för hela vårt kristna liv, att få möta honom ansikte mot ansikte. Den äldre generationen önskar att få höra de gamla sanningarna igen. Samtidigt som många av den yngre generationen inte har fått veta särskilt mycket om Jesu återkomst.

Med beaktande av tidens händelser är temat högaktuellt.

 
 

Denna bok kan vara lämplig att ägna en hel helg. I studiet om Jesu återkomst har Daniels bok också en särställning.

Overhead hjälper till att göra studiet förståeligt.

 
 

Delar av Uppenbarelseboken finns alltid med som en del av undervisningen om Jesu återkomst. Men ibland har jag blivit ombedd att ägna en hel helg bara till denna Bibelns sista bok.

Med hjälp av overhead och en genomgång kapitel för kapitel så kan åhörarna få en fördjupad kunskap om Uppenbarelsebokens budskap.

 

 

Efter att under 25 år haft förmånen att få betjäna radiolyssnare via NärRadion så har detta ämne både i undervisning och i praktiserande blivit en del av undervisningen.

Kan ges som bibelstudium eller i form av predikan och förbön.

 

 

Studiet kan utgå från valda kapitel i boken "Evigt Liv- Evig Död".

Vi behöver ge oss i kast också med de svåra frågorna i livet samtidigt som vi lyfter fram evighetshoppet och den underbara framtid som väntar de troende i Guds rike.

 
 

Ibland önskar församlingar besök men vill själva ange önskat tema för förkunnelsen. Gemensamt kan vi då välja ett ämne som är aktuellt i församlingens utveckling.

 
 

Det är lättare att förstå för åhörarna om undervisningen kan illustreras på ett pedagogiskt sätt. Detta passar i lokaler där alla tydligt kan se bilden. I stora lokaler kan det dock vara ett problem.