Läs mer om böckerna här:
"Evigt liv - evig död" "Hur kommer det att gå?"