"En lekmans tankar inför evigheten"

"Denna bok blev nödvändig att skriva efter det att min mor flyttat hem till Herren. Vad hade hänt? Var var hon?
Efter att ha tillbringat en hel sommardag i trädgårdsstolen med block och penna så stod jag där med 185 frågor om evigheten som krävde ett svar.
Boken är ett uppslagsverk för den som vill tränga in i frågorna om evigheten. Tydliga illustrationer underlättar i vissa frågor."
Boken är på drygt 250 sidor och dess kapitel med underrubriker presenteras nedan.

Längst ner på sidan kan du även beställa boken.
 
Innehållsförteckning
Förord
Dedikation
Inledning
Döden - något som berör varje människa
En sjuk mans vardag och evighetshopp
Samtal om döden - en naturlig sak
Predikarens syn på ålderdomen
Guds plan för människan var ett paradis
Upproret i himlen
Upproret i himlen fick konsekvenser på jorden
Räddningsplanen, Guds lidande tjänare
Gudsrikets plan förverkligad
Ande, själ och kropp
Ande
  Själ
  Kropp
Schema för klargörande
De oskäliga djuren
Våra fem sinnen, en del av själen
Vad händer när en människa dör?
Varför dör en människa? Eller gör hon inte det!
  Om hon dör, vad är det som dör?
  Om hon inte dör, vad är det som lever vidare?
Fördes dit av änglarna
Vad är dödsfloden?
När du går över floden går du ensam
Nära-döden-upplevelser
Kan man bli frälst på dödsbädden?
Vad finns det för platser på "andra sidan"?
Ordlista
Gravens värld
Schema för klargörande
Paradiset - vad är det?
Paradiset i Eden
Paradiset i dödsriket
Paradiset i himlen
Paradiset, det återupprättade
Dom, vilket dystert ord.
Kommer jag att dömas?
En dom över världen
Domen i skyn
Domen över Israel
Skördetiden på jorden
Domen i Josafats dal
Domen vid den stora vita tronen
Lagen om sådd och skörd
Hur döms de som aldrig har hört talas om Jesus?
Uppståndelsen från de döda
Förstlingkärven
Gravarna som öppnade sig
Den tomma graven
Skörden
Spillsäden
Uppståndelsen för alla de andra
Hur kommer vi att se ut efter uppståndelsen?
Är man gift i himlen?
Nytt liv efter döden genom Kristi uppståndelse
  Uppståndelse är förvandling
Lasaros uppväck från de döda
  Lasaros, det levande vittnet
Hoppet om en kommande härlighet
Herrens dag och de dödas uppståndelse
Himlen och himlarnas himmel
Himlen får vänta
Hoppet om en kommande härlighet
Vad skall vi göra i himlen?
Det himmelska Jerusalem
Det nya Jerusalem
Pilgrim som är på väg till fadershuset
Jesu återkomst, en verklighet i vår tid
Kommer Jesus före, mitt i, eller efter vedermödan
Hur lång är vedermödan?
Pre-tribulationism
Midst-tribulationism
Post-tribulationism
Sammanfattning
Tidstecken i profetietolkning
Frälst - ett kort men explosivt ord
F - Förlåten av nåd
R - Räddad undan döden
Ä - Älskad med Jesu kärlek
L - Löst från bojor
S - Segervinnare I triumftåg
T - Trygg i en otrygg värld
Flytta hem till Herren
Befordrad till härligheten
Vad vet vi om tillståndet i dödsriket?
De döda sover och vet ingenting om vad som sker
De döda kan följa med i vad som sker här på jorden
Själens omedvetenhet efter döden
Den rike mannen och Lasaros
Lasaros som vittne
Helvetet, vad är det?
Varför blev Gehenna helvetet?
Helvetet i vår senaste bibelöversättning NT81
Varför berättar Jesus om den rike mannen och Lasaros?
Eldsjön - det slutliga helvetet
Är det eviga straffet evigt?
Gamla testamentets vittnesbörd
Nya testamentets vittnesbörd
Vilken skillnad är det att vara frälst?
Tillintetgörelseteorin - annihilationsläran
Jona i valfiskens buk
Jesu tre dygn i dödsriket
  Jesus predikade för andarna i fängelset
Den 14-17 Nisan
Rätt lösenord är viktigt.
Lösenordet är Jesus
Schibbolet eller Sibbolet?
Jesu seger över synd, sjukdom och död
Seger över synden
Seger över sjukdom
Seger över döden
Saul hos spåkvinnan i Endor
Kan man tala med de döda?
Spiritism
Astrologi och horoskop
Trolovade med Kristus
Du är bjuden på bröllop!
De heligas vita bröllopskläder
Innanför eller utanför?
Vad är synd för något?
Syndens lön är döden
Djävulen - orsaken till allt elände
  Han är besegrad men lite av matchtiden återstår
Demoner och onda andar - de sprider allt elände
Paulus debatt med Platons världsbild
Finns det frälsning efter döden?
Gick den som stod mig nära förlorad?
Får man ta hunden med sig in i himlen?
Exempel från antiken
Vad händer när mitt djur dör?
De oskäliga djuren
Vad händer med vedermödans martyrer?
Vad säger Bibeln om självmord?
Vad skall vi säga om dödshjälp?
Hur skall man begravas?
  Kistbegravning eller kremering?
Bisättning eller minneslund?
Skärselden
Allas slutliga frälsning
  Tre förvillande läroriktningar:
Allas frälsning
Universalismen
Ett andra tillfälle
Det flyttade kommatecknet
Inkarnation
Reinkarnation ?
  Själavandring
Själens återfödelse
Hur går det för t.ex. muslimerna och de som tillhör andra religioner?
Kan djävulen bli frälst?
Blir Hitler, Stalin och Saddam Hussein frälsta?
Kommer ett litet barn automatiskt till himlen?
Hjälp de sörjande i sorgearbetet
Ingen tvekan om vad som måste vara ditt mål
Guds plan för dig ligger fast
Fader vår
Välsignelsen