Inehållet i de tre delarna:

 

Box 1
 
Program 1 Inledningsprogram Allmänt
Program 2 Hur Gud förberedde återvändandet Israel
Program 3 Jesus förebådar Johannes syner Världen
Program 4 Jordklotet skakas av konvulsioner Världen
Program 5 Israel som ett olivträd Israel
Program 6 Ett hastigt uppryckande undan fara Församlingen

 

Box 2

   
Program 7 Är du pånyttfödd eller går du förlorad? Församlingen
Program 8 Isak / Ismael-konflikten Israel
Program 9 Guds skapelseordning saboteras
genom synden
Världen
Program 10 Att söka lyckan på fel ställe Världen
Program 11 Jesu återkomst
– den stora händelsen i framtiden
Församlingen
Program 12 Den nedbrutna skiljemuren Israel

 

Box 3

   
Program 13 Israel som fikonträd Israel
Program 14 Det brutna korset Församlingen
Program 15 När dina pengar blir värdelösa Världen
Program 16 Antikrist och vilddjurets märke Världen
Program 17 Judarnas rättigheter till landet Israel Israel
Program 18 Intervju om bibliska resmål Församlingen