"Hur kommer det att gå? -
Profeterna tittar in i framtiden"

Lektör Tomas Ander
skriver följande om boken:
"Du håller i din hand en bok som jag tror kommer att få stor betydelse för det nödvändiga uppvaknande svensk kristenhet behöver angående de yttersta tingen och Jesu snara andra tillkommelse."...
..."Dan Johansson är synnerligen väl påläst och har en förmåga att se de aktuella världshändelserna i det profetiska ljuset. Som läsare blir man själv stimulerad till att iaktta och hålla ögonen öppna inför tidens tecken. Man gör måga ahaupplevelser när man läser boken. Trots bokens gedigna, grundläggande och faktaspäckade innehåll är den skriven på ett lättfattligt och medryckande sätt."
 
36 utvalda avsnitt ur boken
"Hur kommer det att gå?"
Programlista
Disc l
Spår
Avsnitt Rubrik
Tid
Sid
1 1 Miljöförstöring och Johannes syner
24:10
28
2 2 Israel och Guds löften
25:13
142
3 3 Guds skapelseordning saboteras
25:53
60
4 4 Israel i bildspråket
29:15
128
5 5 Haarp - farligare än ozonskiktet
24:41
36
6 6 Jordklotet skakas av konvulsioner
24:09
44
7 7 Israel i framtiden
24:43
174
8 8 Israel historiskt
22:32
160
9 9 Herrens namn fast vid Jerusalem
22:27
153
10 10 Inympade i olivträdet
23:37
226
11 11 Jesu återkomst - den stora händelsen
22:50
206
12 12 Förvillade människor
24:10
67
13 13 EU och EU-flaggan
23:21
112
14 14 Genea, 7 förutsagda generationer
24:05
336
15 15 7 förutsagda generationer, fortsättning
23:05
340
16 16 Vedermödan och den 70:e årsveckan
24:37
359
17 17 Antikrist, ormens säd
23:49
368
18 18 Antikrist tar sitt säte i Jerusalem
23:51
376
         
Disc Il
Spår
Avsnitt Rubrik
Tid
Sid
1 19 Antikrists framgångsnycklar

20:21
385
2 20 Är Antikrist en jude av Dans stam
23:43
391
3 21 Det kontantlösa samhället
22:16
396
4 22 Den nya världsordningen
23:03
98
5 23 Nya världsordningen, Jesu återkomst
22:42
106
6 24 Jesu återkomst, ett hastigt uppryckande
22:27
307
7 25 Jesu återkomst, kommer han två gånger
22:05
316
8 26 Högtiderna, inledning, påsken
22:19
190
9 27 Högtiderna, påsk, forts osyrade brödet
23:40
198
10 28 Högtiderna, viftofferkärven, pingst
22:19
206
11 29 Högtiderna, basunklang, försoningsdag
23:03
215
12 30 De fria församlingarna i historien
23:33
246
13 31 Brevet till Efesus, Smyrna
23:21
254
14 32 Brevet till Pergamus, trons vittnen
22:02
261
15 33 Brevet till Tyatira
22:00
268
16 34 Brevet till Sardes
23:06
275
17 35 Brevet till Filadelfia, Laodicea
23:04
279
18 36 Brevet till Laodicea forts.
23:01
287