"Hur kommer det att gå? -
Profeterna tittar in i framtiden"

Lektör Tomas Ander
skriver följande om boken:
"Du håller i din hand en bok som jag tror kommer att få stor betydelse för det nödvändiga uppvaknande svensk kristenhet behöver angående de yttersta tingen och Jesu snara andra tillkommelse."...
..."Dan Johansson är synnerligen väl påläst och har en förmåga att se de aktuella världshändelserna i det profetiska ljuset. Som läsare blir man själv stimulerad till att iaktta och hålla ögonen öppna inför tidens tecken. Man gör måga ahaupplevelser när man läser boken. Trots bokens gedigna, grundläggande och faktaspäckade innehåll är den skriven på ett lättfattligt och medryckande sätt."


Boken är på ca 400 sidor och dess kapitel med underrubriker presenteras nedan.
 
1. Inledningsavsnitt
Innehållsförteckning
Uttalande av lektör 1, Tomas Ander, Hässleholm
Uttalande av lektör 2, Leif Alm, Jönköping
Tack
Inledning

2. Profetorden går fram efter olika huvudlinjer
Skeendet i världen
Skeendet i Israel
Skeendet i församlingen
Kompletterande skeenden

3. Miljöförstöringen
Jesus förebådar Johannes syner
Växthuseffekten ger problem på allt fler områden
Ozonhålet vållar problem
HAARP – farligare än ozonhålet
Havets och vågornas dån
Havet fördärvas
Jordklotet skakas av konvulsioner
Femtio kilo tunga hagelkorn
Den bruna filten över Asien

4. Datoriseringen
Datoriseringen av samhället och individen
Bibelkoden, kan man tro på den?

5. Förvillade människor
Guds skapelseordning saboteras genom synden

Välsignelse över naturen
Välsignelse över äktenskapet
Välsignelse över barnen
Välsignelse över ekonomin
Välsignelse över Gudsrelationen


6. Nätverket
Novus Ordo Seclorum - den nya världsordningen

Tanken om en centralt styrd världsordning
Försöken att bygga det nödvändiga nätverket
Illuminate
Frimurarna
B’nei B’rith
En rad andra organisationer
Frimureriet i Sverige
Nationernas Förbund
Förenta Nationerna
Talsymbolikens betydelse i nätverket
Förenta Nationernas flagga och dess symbolik
Bilderberggruppen
Runda Bordet
RIIA
CFR
Trilaterala kommissionen
Europeiska Kol- och Stålunionen
Romtraktaten
EEC, EG och EU
Den femuddiga stjärnan


7. EU
EU-flaggan
Europeiska unionens framväxt
Danielsbokens 10 konungar

Statyn som Nebukadnessar såg
De fyra djuren som Daniel såg
Uppenbarelsebokens 10 konungar
  Vilddjuret som aposteln Johannes såg
Det scharlakansröda vilddjuret
Tiokonungarsriket i en annan tolkning
8. Israel i bildspråket
Tre dimensioner att leva i
Liknelsen om träden
Israel som ett vinträd
Vinstocken/Vinträdet
Israel som ett olivträd
Israel som ett fikonträd
Israel och alla andra träd

9. Israel och löftena
Israel – inledningsavsnitt
Från Adam till Abraham
Löften till det judiska folket
Löftena till Abraham
Löftena till Isak
Löftena till Jakob
Påminnelse om löftena till Mose

Köpet av Ornans tröskplats visar vem som har rätt till tempelplatsen
Herren har fäst sitt namn vid Jerusalem
Fem rättigheter till landet
Den religiösa rätten
Den historiska rätten
Den juridiska rätten
Balfourdeklarationen
Vänskapspakten
Jordförvärvet
FN-beslutet
Den kulturella rätten
Den humanitära rätten

10. Israel historiskt
Förskingring och tider av förföljelse
2.000 år av förlängt lidande
Hur Gud förberedde återvändandet
Theodor Herzl
Charles T. Russel
General Allenby
Chaim Weizmann
Eliezer Ben-Yehuda

Har Gud någon anledning att bry sig om Israel?
Att betrakta Israel med förnuftets ögon
Att betrakta Israel ur profetordens synvinkel
Guds trovärdighet står på spel

Israels nationalsång

11. Israel i framtiden
Landets gränser specificeras
Tider av upprättelse för Israel
Jakobs nöd, en del av Israels framtid
En prövad kvarleva – Herrens rätta folk
Uppvaknandet i diasporan
Uppvaknandet i landet

Döda Havets redan delat inför framtiden
Tempelkällan
Döda Havet
Templet
Tunneln

12. Herrens högtider
Inledning till avsnittet om Herrens högtider
Högtiderna är Herrens högtider
Påskhögtiden, Pesach
INRI
Det osyrade brödets högtid
Förstlingsfruktens eller Viftofferkärvens högtid
Pingsthögtiden, Shavout
Basunklangens högtid, Rosh HaShana
Den stora försoningsdagen, Jom Kippur
Lövhyddohögtiden, Tabernakelfesten, Sukkot
Högtiderna under 1000-årsriket
Efter det Messianska rikets avslutning


13. Inympade i olivträdet
Inympade i olivträdet
Den nedbrutna skiljemuren

14. Isak/Ismael-konflikten
Isak/Ismael konflikten
Psalm 83 och TV-nyheterna
Tre länder blir till välsignelse

14. Kartor
Kartor och kommande krig
Gog-kriget är kanske det som kommer först
Konungen i Sydlandet och konungen i Nordlandet
Konungarna från Östern
Harmagedon och Jerusalemstriden

16. Församlingsbreven
Friförsamlingen vid sidan av kyrkosystemen
Marcioniterna
Montanismen
Novatianerna och donatisterna
Paulicianer och katharer
Valdenser
Lollarder och husiter
Friförsamlingen efter 1500-talet

Sändebreven till de sju församlingarna
Sändebrevet till församlingen i Efesus
Sändebrevet till församlingen i Smyrna
Trosvittnenas kavalkad
Sändebrevet till församlingen i Pergamus
Sändebrevet till församlingen i Tyatira
Sändebrevet till församlingen i Sardes
Sändebrevet till församlingen i Filadelfia
Sändebrevet till församlingen i Laodikeia
Den sista tidens väckelse

17. Jesu återkomst
Jesu återkomst – den stora händelsen i framtiden
Spekulation eller forskning? Att arbeta med Skriften
Gud visar steg för steg att han har en agenda
Om den dagen och den stunden vet ingen något
Fikonträdets tecken
Detta släkte
Trovärdigheten i Jesu ord
Ett konstaterande

Ett hastigt uppryckande undan fara
Ett majestätiskt sakta upptagande
Några ord ur grundtexten om Jesu återkomst
Darbys försök att hitta en tolkningsmodell för Jesu återkomst
Kommer Jesus två gånger?
Är du pånyttfödd eller går du förlorad?
En förvandlad värld och ett himmelrike väntar dem som är redo att möta Jesus
Det himmelska Jerusalem
Det nya Jerusalem

18. Tidsaxlar
Psalm 90 och Guds övergripande kalender

19. Genea
Sju förutsagda generationer
1. Syndaflodens generation
2. Efter fyra generationer skall ni släppas fria
3. Nebukadnessars sonson
4. Alexander den Stores generation
5. Jesus förutsäger generationen för Jerusalems
förstöring
6. Den Helige Ande förutsade generationen för Jesu
födelse
7. Generationen som ser fikonträdet knoppas


20. Vedermödan
Kommer Jesus före, mitt i, eller efter vedermödan
Hur lång är vedermödan
Befallningen att återuppbygga Jerusalem
Pre-tribulationism
Midst-tribulationism
Post-tribulationism

Vredesdom, Vedermöda, Dom, Dömas
Dom
Domen i Josafats dal

Daniels sjuttionde årsvecka
30 dagar per månad
Sjuårsavtalet
Det dagliga offret
Hur länge kommer det reguljära offret att pågå?
Håll ut i 1.335 dagar
Låt oss vara lyhörda för vad Anden säger till
församlingen
70:e årsveckans kronologi finns som instick i pärmen

21. Antikrist
Ormens säd kontra kvinnans säd
Jungfrufödelsens nödvändighet i Guds frälsningsplan för dig
Attacken mot läran om jungfrufödelsen
Jungfrufödelsens nödvändighet
Fostrets och blodets hemlighet

Antikrist beskrivs under olika benämningar
Motpolerna i Kristus - Antikrist
Antikrist tar sitt säte i Jerusalems tempel
Vilddjuret från havet och vilddjuret från jorden
Vilddjuret från havet
Vilddjuret från jorden
Märket
Vilddjurets namn
Andra kandidater har funnits under historiens gång

En av framgångens nycklar
Attentatet mot Antikrist
Honom skall Jesus döda med sin muns anda

Antikrist och den falske profeten i Eldsjön
Vad händer med dem som tar emot vilddjurets märke?
Vi skall inte vänta Antikrist, vi skall vänta Jesus
Är Antikrist en jude av Dans stam?
Jakob välsignar sina söner
Mose välsignar stammarna
1:a synden. Dans stam svek sina bröder
2:a synden. Dan intog aldrig sin arvedel
3:e synden. Dans stam hade en nyckelroll i avfallet
Dans stam utesluten i uppräkningen

22. Det kontantlösa samhället
När dina pengar blir värdelösa
Två alternativ
Driver han med oss, är vi så blinda?

23. Talvärden
Talvärdena bestyrker Bibelns perfektionism
Talvärden
Varför är siffran sex intressant?
42, 242, 666, 888, www

Slutord
Lista över kassettpärmar från NärRadion
Ett antal TV-inslag över Malmökanalen
Evigt liv – Evig död
www.crossnet.se/danjohansson