Dan Johansson är medlem i Malmö Pingstförsamling och dess församlingsledning. Vid sidan om sitt yrke som reklamman är han också en uppskattad förkunnare och bibellärare.

Genom ett mångårigt och intensivt bibelstudium har han skaffat sig en god teologisk kunskap, som han på ett levande och engagerat sätt kan förmedla till sina lyssnare.

Dan Johansson har ett speciellt intresse för de eskatologiska frågorna och Israels plats och roll i Guds frälsningsplan, men Dan är inte begränsad enbart till dessa ämnen. Han har nu en önskan att få ägna mer av sin tid åt att komma församlingar till hjälp med i första hand bibelhelger.

Han har vårt fulla förtroende och vi vill varmt rekommendera honom till denna uppgift. Hans utpräglade lärargåva kan bli till välsignelse och vägledning för församlingar som vill ha en fördjupad bibelundervisning.

För äldstekåren i Malmö pingstförsamling,


Roine Swensson, pastor.