Välkommen till min hemsida!

Här har jag under många år kunnat visa mina olika material för att berätta om vad jag funnit i Bibeln under mina studier i det profetiska ordet. Jag är medveten om att all vår kunskap är ett styckverk, så även min.

Med ålderns rätt drar jag mig nu tillbaka från bokskrivandet och kommer i fortsättningen att ägna mig åt artiklar i olika kristna media samt en resande tjänst på kallelser så länge Herren ger kraft till det.

Mitt resterande lager har jag överlämnat till Israels Vänner, att i mån av tillgång, sälja i deras webshop. Pengarna tillfaller Israels Vänner och deras olika projekt.
Gud välsigne alla er som under åren lagt ner tid och intresse på att läsa mina olika alster.

Adressen till Israels Vänners webshop är: shop.israelsvan.com


……………………………………………………..
Broderligen
Dan Johansson

Juli 2023