När jag föddes 1938 tillhörde mina föräldrar Jehovas Vittnen så de följande 20 åren skolades jag in i denna rörelse.

I 1960-talets början upplevde jag en andlig bankrutt i mitt liv. Det jag hade uppfostrats att tro på höll inte att dö på. Det som utlöste krisen var att det plötsligt fanns ett geografiskt Israel till skillnad mot det så kallade andliga som hette Vakttornet och dess vittnen.

Efter att under 20 år bränt alla broar mot kristenheten så återstod bara ensamheten.

De närmaste 10 åren blev ett enda långt bibelstudium. Alla tidigare indoktrinerade verser fick genom den Helige Andes ledning tillbaka sin ursprungliga mening. Israel och profetiorna om Jesu återkomst blev det som Herren lade på mitt hjärta.

Genom många resor till Israel och bibliska platser i Turkiet, Grekland och Malta har Herren förankrat Ordet i mitt hjärta. Genom NärRadion i Malmö och bibelhelger runt om i Sverige har jag upplevt att detta är den tjänst där jag får vara till välsignelse.

Sedan många år har jag haft förmånen att få knyta många kontakter med judiska vänner. Praktiskt betyder det bland annat ordförandeskapet i Samfundet Sverige-Israel i Malmö/Lund.

Jag som på 60-talet bestämde mig för att aldrig mer gå in i en kristen församling blev genom mitt bibelstudium och genom profetiska tilltal direkt ledd till den församling som jag i dag har förmånen att tillsammans med min fru och våra bägge döttrar få tillhöra.